Puheenjohtaja , sihteeri ja kaksi (2) jäsentä

(poista välit @-merkin molemmin puolin).