SYYSKOKOUS 24.11.2023

20.12.2023

Järvenpään Sähköalan työntekijät ry

SYYSKOKOUS 2023 Pöytäkirja

Cantina Zapatan 4krs. Kokoustilat , Mannilantie 44 , Järvenpää

Perjantaina 24.11.2023 klo 18.00

Osallistujat : Henri Nousiainen , Pentti Riikonen , Seija Redlin , Lasse Stellberg,

Jussi Kuusela , Jorma Friman , Pertti Laiti , Pertti Hauta-aho ,

Kimmo Veijalainen , Boris Tjurin , Heikki Niemelä, Saku Koivu ,

Esa Hokkanen , Petri Artti , Seppo Fahlström , Riku Tamminen ,

Timo Kaikko

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus , puheenjohtaja Henri Nousiainen

2 Kokouksen järjestäytyminen

- puheenjohtajan valinta , Henri Nousiainen yksimielisesti

- sihteerin valinta , Pentti Riikonen yksimielisesti

-pöytäkirjan tarkastajien valinta , Boris Tjurin ja Heikki Niemelä

-äänten laskijoiden valinta , tarvittaessa edelliset toimivat

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen , todettu

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen , hyväksytty

5 Ilmoitusasiat

6 Päätettiin osaston 2024 hallituksen jäsenten ja

varajäsenten määrästä , 6 varsinaista , 4 varajäsentä

7 Valittiin osaston 2024 hallituksen

- puheenjohtajaksi Henri Nousiainen

-sihteeriksi Lasse Stellberg

-taloudenhoitajaksi Seija Redlin

8 Valittiin osaston hallituksen 2024 varsinaiset jäsenet ( 6 ) :

Jussi Kuusela , Pertti Laiti , Sakari Yliluoma , Jorma Friman

Jani Parrio ja Janne Helenius

ja varajäsenet ( 4 ) : Timo Mönttinen , Saku Koivu ,

Petri Artti ja Esa Hokkanen

9 Valittiin kaksi ( 2 ) varsinaista toiminnantarkastajaa 2024 :

Raija Multala Nurmijärveltä ja Heikki Niemelä Järvenpäästä

ja kaksi ( 2 ) varatoiminnantarkastajaa 2024 :

Seppo Fahlström Järvenpäästä ja Timo Kaikko Keravalta .

10 Valittiin osaston edustajat ja varaedustajat keskusjärjestön

ammatilliseen paikallisjärjestöön ja muihin yhteistoimintajärjestöihin :

Osaston puheenjohtaja , sihteeri tai taloudenhoitaja osallistuvat

tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan aiheesta riippuen .

11 Päätettiin muiden tarpeellisten toimielinten perustamisesta ja

valittiin nuorisosihteeriksi Janne Aalto ja eläkeläisneuvostoon

Pertti Hauta-aho , Timo Kaikko , Seppo Fahlström ja Pentti Riikonen,

heillä oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja samat edut kuin muilla .

12 Hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio joka saa jäädä alijäämäiseksi

kuten 2023 tilinpäätöskin edellisvuosien runsaasta ylijäämästä johtuen ,

korona aikoina osaston normaali toiminta oli vähäistä ja rahaa jäi säästöön .

13 Päätettiin työhuonekuntien toiminnan tukemisesta ja niille

annettavasta taloudellisesta tuesta , perusavustus 25,00€ / jäsen / vuosi

14 Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma

15 Päätettiin osaston maksamista palkkioista ja korvauksista 2024 :

( Puheenjohtaja,sihteeri, taloudenhoitaja , 200€ keväällä , 200€ syksyllä )

Matkat korvataan verohallinnon ohjeiden mukaan kokouksiin ym.

16 Päätettiin Osaston kokouksien ( Kevät / Syys ) koollekutsumistavasta

( Vasama-lehti , osaston kotisivut , kiireellisissä tapauksissa ryhmäsähköposti )

17.1 Muut asiat , arvottiin kokouksessa mukana olevien jäsenten kesken

2 kpl vapaavalintaisia Kaarniemen mökkejä / huoneistoja max 3 päivää ,

jäsen varaa ja maksaa haluamansa ajankohdan , kuittia vastaan osasto

maksaa rahat takaisin . Riku Tamminen ja Henri Nousiainen voittajat .

17.2 Muistettiin pitkäaikaisia hallituksen jäseniä Kansan sivistysrahaston

’Tammisaari 1918’-mitaleilla ja kunniakirjoilla , Heikki Niemelä ,

Boris Tjurin ja Pertti Hauta-aho toimivat 2000-luvulla useita vuosia

ammattiosaston hallituksessa menestyksekkäästi .

18 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Henri Nousiainen Pentti Riikonen

………………………………… …………………………………..

Henri Nousiainen , puh.johtaja Pentti Riikonen , sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat :

Boris Tjurin Heikki Niemelä

………………………………. …………………………………

Boris Tjurin Heikki Niemelä

27.03.2023PILKIT 2023
04.04.2024Pysyväispäätökset 2024
24.03.2024PILKIT 2024 TULOKSET
10.01.2024Toimintakertomus 2023
20.12.2023SYYSKOKOUS 24.11.2023
18.12.2023Toimintasuunnitelma 2024
08.11.2021Pidä yhteystietosi ajantasalla!!
06.05.2021TES-kirjat sähköisenä??
14.04.2021Osasto tukee ammattiin valmistuneita!
23.02.2021Sähköliiton mobiilisovellus

Siirry arkistoon »