Pysyväispäätökset 2024

04.04.2024

Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry. Osasto 100

PYSYVÄISPÄÄTÖKSET

Matka- ja Majoituskorvaukset

Osaston jäsenelle maksetaan matkakorvaus silloin, kun hän on normaalina työaikana osaston tehtävissä tai edustaa osastoa tilaisuudessa, johon Hallitus on hänet pyytänyt. Osaston toimihenkilöille, hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan matkakorvaus heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen tai hallituksen perustaman jaoston tai työryhmän kokoukseen. Korvaus

maksetaan myös jäsenelle, jos hänet kutsutaan em. hallintoelimien vieraaksi tai niiden jäseneksi.

- Julkisia matkustusvälineitä käytettäessä korvaus maksetaan kuittia vastaan, todellisten kulujen mukaan. Oman auton käytöstä maksetaan verohallituksen hyväksymä km-korvaus.

Majoittuminen yhden hengen huoneeseen koulutus ym tilaisuuksissa aiheutuneet lisämaksut osasto korvaa .

Päivärahat

Osaston jäsenelle maksetaan päiväraha silloin, kun hän on normaalina työaikana osaston tehtävissä tai edustaa osastoa tilaisuudessa, johon hallitus on hänet pyytänyt.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että työntekemispaikka on yli 40 km etäisyydellä varsinaisesta asunnosta .

- matkan kesto yli 6 tuntia, maksetaan osapäiväraha

- matkan kesto yli 10 tuntia, maksetaan kokopäiväraha

- päivärahan suuruus määräytyy verohallinnon ohjeiden mukaan

Työhuonekuntien perusavustus

25,00€ / jäsen

Stipendit

Osaston jäsenelle maksetaan 40,00 € arvoinen kurssistipendi, kun hän osallistuu SAK:n Sähköliiton, TSL:n tai Kiljavan Opiston kurssiohjelmassa olevalle kurssille.

Stipendi maksetaan jokaiselta kurssipäivältä.

Stipendi ei koske Kiljavan Opiston vuosikurssia, eikä avointa yliopisto-opetusta.

Ammattiopiston / Keudan oppijakson hyvin ja erityisesti kädentaitavasti suorittaneille ja päättäville oppilaille luovutetaan Osaston stipendit ( 1/valmistuva luokka/ toimipiste ) arvoltaan 100,00 €, edellytyksenä oppilasjäsenyys. Muut jakoperusteet päätetään vuosittain tapauskohtaisesti . Oppilaitoksen opettajat suorittavat valinnan .

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä muistetaan omina merkkipäivinä 200,00€ Lahjakortilla , jonka kohteen saaja päättää ( 30 v , 40 v , 50 v ja 60 v )

Lomatuet Sähköliiton Kaarniemen Lomakeskuksessa

Osasto tukee jäsenien lomailua 50 % maksetusta hinnasta, koskien mökkien, huoneistojen ja vaunupaikkojen käyttöä kuitenkin max. 300,00 eu / jäsen / v Liiton Voltti-päiville ( kesä -/ talvipäivät ) osallistujille korvataan majoituskulut 2hh / max 2 yötä , Matkakorvauksia ei makseta.

Osaston tilin valvonta

Osaston tiliä hoitaa ja valvoo Hallitus. Tilinkäyttöoikeus on aina vähintään kahdella hallituksen valtuuttamalla henkilöllä. Osaston laskut hyväksytetään kuukausittain puheenjohtajalla . Osaston maksuliikenteen hoitaja velvoitetaan esittämään Hallituksen kokouksissa edellisen kuukauden tiliote, jotta tiedetään tarkka taloustilanne.

HALLITUS 24.11.2023

27.03.2023PILKIT 2023
04.04.2024Pysyväispäätökset 2024
24.03.2024PILKIT 2024 TULOKSET
10.01.2024Toimintakertomus 2023
20.12.2023SYYSKOKOUS 24.11.2023
18.12.2023Toimintasuunnitelma 2024
08.11.2021Pidä yhteystietosi ajantasalla!!
06.05.2021TES-kirjat sähköisenä??
14.04.2021Osasto tukee ammattiin valmistuneita!
23.02.2021Sähköliiton mobiilisovellus

Siirry arkistoon »